26 Nisan 2017 - Teog 2 soru ve çözümleri

watch_later 29 Nisan 2017 Cumartesi
comment Yorum EkleÇözüm: 3x22y   =  3.2.x2y  =  6x2y

Cevap D
Çözüm: 180 = 22. 32. 5 = a2. b2. c


Cevap A
Çözüm: Çözüm: 
Sağa yatık Pozitif eğim
Sola yatık Negatif eğimdir.

K  doğrusu sola yatık Negatif Eğim
L doğrusu sağa yatık Pozitif Eğim
M doğrusu sola yatık Negatif Eğim
N doğrusu sağa yatık Pozitif Eğim

Cevap: CÇözüm: 
Cevap BÇözüm: 

Mavi olma olasılığı = 1/3 ise Mavi renkte olmama olasılığı 2/3 tür.

       2/3  = x/12         3x = 24    x = 8

Cevap: D
Çözüm: 

Şekil ile görüntünün Dönme merkezine olan uzanklıkları eşit olmalı. K şekli ile O dönme merkezi etrafındaki uzunluk kök5 birim.
O noktası ile P, R ve T noktaları arasındaki uzunluk kök5  birim
S ile O noktası arasındaki uzunluk 2 birim.
Cevap: C
Çözüm: 
Mavi Top sayısı =5
Beyaz Top sayısı = 6
Turuncu Top sayısı = 3
Sarı Top Sayısı = 5

En az sayıda bulunan top turuncu olduğu için Turuncu top olma olasılığı diğerlerinden daha azdır
Cevap: BÇözüm: Cevap: A
Çözüm: 
Pisagor bağıntısından
|AB|+ |AC|= |BC|2

52 + 48  = |BC|2
100 = |BC|2

10 = |BC|

Cevap: DÇözüm: 
(3x+7).(4x-2) = 3x-6x + 28x - 14
                      = 3x+22x - 14

x'in katsayısı 22dir.   Cevap: CÇözüm: 
x+ ax + 64 x+ 16x + 64 = (x+8)2 


Cevap C
Çözüm: 

Cevap B
Çözüm: 
 y = 3 - x doğrusu ile diğer doğru y ekseninde kesişiyorsa x = 0 olmalı
y = 3 - 0     ve    y = 3 

A)  y = 3.0 + 3  -> y = 3
B) y = 2 - 3.0   -> y = 2
C) y = 2.0 + 1   -> y = 1
D) y =  0 + 2    -> y = 2
Cevap A
Çözüm: 
A) Sorunun kökünde tamamı dolu deniliyor
 Grafikte de en fazla su miktarı 40 m3  olduğu görülüyor. DOĞRU

B) Grafikte 1 saatte 2 m3 su azaldığı görülüyor. 10 saatte 20 m3 boşalır.  Depodaki suyun yarısı  DOĞRU


C) Grafikte x eksenini kestiği noktada depo tamamen boşalır. YANLIŞ

D) 1 saate 2 m3 su boşalıyor. 13 saatte  26 m3  su boşalır. 40 - 26 = 14 m3 su kalır. DOĞRU

Cevap C


Çözüm: 

           
         -4x - 2y = -6        2.0 + y = 3 
     +   3x + 2y = 6                 y = 3 
       ------------------
              -x =   0   -> x = 0               

(0,3)  Cevap D

Çözüm: 

|AB| = |AC| ise ABC üçgeni ikizkenar üçgendir.
İkizkenar üçgende farklı kenara ait olan Yükseklik  = Açıortay = Kenarortay
 |BC| = 12 cm  ve  
|BF| = 6 cm , |FC| = 6m
[AF], BC kenarının hem kenar ortay hem açırtay hem de yüksekliğidir

Cevap B
Çözüm: 

Elif'in yaşının 3 katı = 3x
3 katının 4 eksiği = 3x - 4
3 katının 4 eksiği 26'dan küçüktür = 3x -4 < 26

Cevap AÇözüm: 
  2y = -5x + 2  x ve y'nin  yerini değiştirelim

   5x = -2y + 2      Eşitliğin her iki tarafını 5 bölelim


  Cevap BÇözüm: 
AB doğru parçasını y eksenine göre yansıtalım6 birim yukarı öteleyelim

Cevap C
Hakkınızdaki bilgiler.sentiment_satisfied Emojiler