8. SINIF YENİ NESİL MATEMATİK DENEME SINAVI - 4

watch_later 23 Aralık 2018 Pazar
comment Yorum Ekle


8. SINIF FİMATEMATİK
YENİ NESİL MATEMATİK DENEME SINAVI - 4

DENEME SINAVLARI:
Deneme Sınavları müfredata göre hazırlanmış çalışmalardır.
Bu deneme sınavları sayesinde konu eksikliklerinin belirlenmesi sağlanır.
Fimatematik.com olarak 8. sınıf deneme sınavlarını ücretsiz bir şekilde hazırlıyor ve sizlere sunuyoruz.
Faydalı olması dileğiyle.PDF İÇERİĞİ 
Kazanımlar:
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
M.8.1.2.4. Verilen  bir sayıyı 10 un farklı tamsayı kuvvetlerini  kullanarak ifade eder.
M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder  ve karşılaştırır.
M.8.1.3.1. Tam kare pozitif sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
M.8.1.3.3.Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3.5.Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.8.1.3.6.Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
M.8.1.3.7.Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında (0 ve 1 dahil) olduğunu anlar.
M.8.5.1.5. Basit bir olayın  olma olasılığını hesaplar.

8. sınıf Matematik dersi için  "YENİ NESİL SORULAR İÇEREN DENEME SINAVI" konusu ile ilgili hazırlanmış 20 sorudan oluşan 4. deneme çalışmasıdır. PDF İNDİR


DENEME 3'ÜN ÇÖZÜMLERİ YOUTUBE KANALIMIZDA

Deneme sınavı 4 yotube çözümleri daha sonra eklenecektir.

CEVAP ANAHTARI: 
1-C  2-A  3-D  4-D  5-C  6-A  7-B  8-B  9-D  10-C  11-A  12- B  13-B  14-D  15-B  16-C  17-B  18-C  19- B  20-C
Hakkınızdaki bilgiler.sentiment_satisfied Emojiler