8.sınıf Matematik Genel Deneme Sınavı - 5 (Teog 2)

watch_later 16 Mart 2017 Perşembe
comment Yorum Ekle


Teog 2 2016-2017 Mustafa AK&Sefa Tuncay
 Genel Deneme serisi 


Genel Deneme  Sınavı - 5

TEOG-2 sınavı için her hafta sarmal olarak hazırlanan
 bir deneme sınavı yayınlanacaktır.

Deneme içeriğindeki kazanımlar:

8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 
8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
8.1.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır.
8.1.3.6. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 
8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 
8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 
8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 
8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 
8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu İlişkilendirir. 
8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
8.3.2.2. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
8.3.2.4. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya
çıkan görüntülerini oluşturur. 
8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini
belirler. 
8.5.1.5. Basit olayların olma olasılığını hesaplar.     Cevap Anahtarını Facebook Sayfamızdan Alabilirsiniz.

Hakkınızdaki bilgiler.sentiment_satisfied Emojiler