8. Sınıf Cebirsel İfadeler - Cebirsel İfadeleri anlar

watch_later 6 Şubat 2017 Pazartesi
comment Yorum Ekle

8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Cebirsel İfadeleri anlar


8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.

• x· x=x2;  2x· 3x=6x2;   -6x· x=-6x2;    5·3x=15x;       x2·y=x·x·y gibi temel cebirsel ifadeler üzerinde durulur.
• Terim, katsayı, değişken gibi kavramların anlamı üzerinde durulur.

 Çalışma Kağıdı - 1


Teog - 2 Cebirsel İfadeler konusunu pekiştirmek için ödev veya etkinlik olarak uygulayabileceğiniz çalışma kağıdı.

     
        
Hakkınızdaki bilgiler.sentiment_satisfied Emojiler