8.Sınıf Üçgenler - Üçgen eşitsizliği (Konu)

watch_later 14 Aralık 2016 Çarşamba
comment Yorum Ekle


8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.Üçgen Eşitsizliği: 
Bir üçgende, herhangi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyük tür. Bu duruma üçgen eşitsizliği denir.


Bir kenarı 1 tane, diğer kenarı 2 tane ve üçüncü kenarı 3 tane kibrit çöpünden oluşan bir üçgen oluşturabilir miyiz?


Görüldüğü gibi üçgen oluşmaz; çünkü üçgen oluşturmanın bir kuralı vardır.


Üçgen oluşturamamızın sebebi kenarlarımızın uzunluklarıdır.

1) Üçgen oluşturabilmek için herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük olmalı

a < b + c
a= 3, b= 1 ve c= 2 olsun              3 < 1 + 2                      3 < 3  ifadesi yanlıştır.

2) Üçgen oluşturabilmek için herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değerinden büyük olmalı
|a-c|< b 
|3-2| < 1              1 < 1  ifadesi yanlıştır.
Örnek: 
Yanda uzunlukları verilen parçalarla üçgen oluşup oluşmadığını inceleyelim|5-3| < 2 < 5 + 3         2 < 2 < 8         2 < 2 ifadesi yanlış olduğundan verilen ölçülere sahip bir üçgen oluşturamayız.

Örnek
Yanda uzunlukları verilen parçalarla üçgen oluşup oluşmadığını inceleyelim 
15-10| < 12 < 15 + 10             5 < 12 < 25    ifadesi doğru olduğundan verilen ölçülere sahip bir üçgen oluşturabiliriz.

Örnek:

ABC üçgeninde |AB| 'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulalım ;


Çözüm:
Üçgen eşitsizliğini yazalım: 
            
|7-4| < x < 7+4                3 < x < 11                    x = {4,5,6,7,8,9,10}
x'in alabileceği en küçük değer = 4     x'in alabileceği en büyük değer = 10

Örnek:Yanda üçgenlerin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre |BC| nin alabileceği tam sayı değerlerini bulalım
Çözüm:
ABC üçgeninde:    |8-5| < x < 8+5
3 < x < 13      x1 = {4,5,6,7,8,9,10,11,12}
 
    BCD üçgeninde: |9-7| < x < 9+7
    2 < x < 1 6     x2 = {3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}

Her iki üçgen eşitsizliğinde bulunan x değerinden ortak olanları alırız.
x = {4,5,6,7,8,9,10,11,12}
DAHA FAZLASI İÇİN DOSYAYI İNDİRİN

 
Hakkınızdaki bilgiler.sentiment_satisfied Emojiler