8.Sınıf Olasılık (Olası Durumlar-Daha az-eşit- Daha fazla-Kesin olay-İmkansız Olay)

watch_later 28 Kasım 2016 Pazartesi
comment Yorum Ekle

8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.Olasılık: Bir olayın meydana gelebilme ihtimaline olasılık denir.
Deney: Olayların sonuçlarını belirlemek için yapılan deneme ve testlere deney denir.
Çıktı: Bir deneyde meydana gelebilecek her bir sonuca denir.


Örnek: Bir para atma deneyindeki olası durumları inceleyelim

Olası Durumlar: Yazı ve Tura

Olası Durumlarım Sayısı = 2

Örnek: Bir zar atma deneyindeki olası durumları inceleyelim

Olası Durumlar: 1,2,3,4,5,6

Olası Durumlarım Sayısı = 6

Örnek: Bir torbadan top çekme deneyindeki olası durumları inceleyelim

Olası Durumlar: S1,S2,M1,M2,M3

Olası Durumlarım Sayısı = 5
                                                                                                                                                                                                                         


 Daha az, Eşit ve Daha fazla olasılık

Örnek: 

Bir para atma deneyinde yazı ve turma gelmesi eşit
şansa sahiptir.
Yazı ve Tura gelmesi eşit olasılıklıdır.
Örnek:
Top çekme deneyinde yandaki her bir topun çekilme
olasılığı eşit olasılıklıdır.
Sarı top = 1 adet        Mavi Top = 1 Adet        Kırmızı top = 1 Adet
Örnek:

Seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı daha az olasılıklıdır.
   Gözlüklü Öğrenci Sayısı= 9      Gözlüksüz Öğrenci Sayısı= 11

Seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığı eşit olasılıklıdır.
              Kız Öğrenci Sayısı= 11 Erkek Öğrenci Sayısı= 11

Seçilen bir öğrencinin gözlüksüz kız olma olasılığı, gözlüklü erkek ola olasılığından daha fazla olasılıklıdır.         Gözlüksüz Kız Öğrenci Sayısı= 6              Gözlüklü Erkek Öğrenci Sayısı= 4


                                                                                                                                                                                                                         


              KESİN OLAY, İMKANSIZ OLAY

KESİN OLAY: Bir olayın istenilen durumlarının sayısı olası durumlarının sayısına eşit ise o olaya kesin olay denir. O(A) = 1

Yandaki torbadan seçilen bir topun  mavi olma olasılığı kesin olaydır.Üzerinde 1'den 6'ya kadar sayıların yazılı olduğu hilesiz bir zar atma deneyinde üste gelen sayının rakam olma olasılığı kesin olaydır.
5 kız ve 3 erkek öğrenci arasından seçilen bir kişinin öğrenci olması kesin olaydır.İMKANSIZ OLAY: Bir olayın istenilen durumlarının sayısı 0(sıfır) ise o olaya imkansız olay denir. O(A) = 0
Yandaki torbadan seçilen bir topun beyaz olma olasılığı imkansız olaydır.

Bir insanın güneşin yüzeyinde yaşaması imkansız olaydır.

Bir para havaya atıldığında üst yüzüne asal bir sayı gelmesi imkansız olaydır.


Hakkınızdaki bilgiler.sentiment_satisfied Emojiler